25tra.
primosten-hd-5

Poštovani,
obavještavamo Vas da je od 20.4.2017. godine sustav eVisitor integriran sa službenim Internet stranicama Hrvatske turističke zajednice u dijelu objave podataka o iznajmljivačima i njihovim smještajnim objektima.
Ljubazno Vas molimo da unutar sustava eVisitor prilikom prve prijave u sustav eVisitor ispunite obrazac o suglasnosti objave podataka na internetskim stranicama croatia.hr. Objava podataka je u potpunosti besplatna te je namijenjena obveznicima kao dodatni kanal oglašavanja.
S obzirom da će podaci biti vidljiivi javnosti, ljubazno Vas molimo da vodite brigu o točnosti i ažurnosti podataka. Podatke možete vidjeti na slijedećem linku: http://croatia.hr/hr-HR/smjestaj.
S poštovanjem,
Accommodations | Dobrodošli na službene stranice Hrvatske turističke zajednice!
CROATIA.HR

04tra.
primosten-hd-5

Dragi iznajmljivači,

Kako bi unaprijedili našu web stranicu sa što više informacija o privatnom smještaju, molimo Vas da nam dostavite slike Vaših apartmana,soba,kuća za odmor te Vaše kontakte.

Možete nam dostaviti traženo putem e-mail adrese info@tz-primosten.hr ili osobno u ured turističke zajednice na cd-u ili usb sticku.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji

Vaša TZ Primošten

23ožu.
Photo_11

Poštovani,

LAG MORE 249 poziva zainteresirane na prezentaciju natječaja: DODJELA BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MINISTARSTVA TURIZMA
Mjere Programa:
Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i objekata u domaćinstvu
Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C – dostupnost i sigurnost

Mjera D – prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu:
subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Prezentacija će se održati u petak 24. ožujka 2017. s početkom u 16:30 u Primoštenu, u zgradi Općine Primošten.

Molimo zainteresirane da svoj dolazak potvrde na: lagmore249@gmail.com ili mobitel 099/3762-020.

06ožu.

Poštovani domaćini u obiteljskom smještaju,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 2. regionalni Forum obiteljskog smještaja koji će se održati u srijedu, 22. ožujka 2017. u hotelu „Olympia“, Vodice s početkom u 10.00 sati. Registracija sudionika počinje u 9,30 sati.

Forum je edukativnog karaktera i namijenjen je privatnim iznajmljivačima, pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu s područja Šibensko-kninske županije. Stručni i zanimljivi predavači u svojim izlaganjima će Vas upoznati s alatima za unapređivanje kvalitete obiteljskog smještaja, trendovima u obiteljskom smještaju, zakonodavnoj regulativi, marketingu, zaštiti i sigurnosti , te modelima financiranja postojećih i novih objekata, a sve to uz primjere dobre prakse te svim ostalim što Vam može pomoći prilikom obavljanja djelatnosti iznajmljivanja smještaja u Vašim objektima.

Predavači su stručnjaci iz javnih institucija i realnog sektora, a iz redova privatnih iznajmljivača prezentirati će se iskustva kroz primjere vlastite dobre prakse.

Tijekom trajanja Foruma istovremeno će se održavati B2B susreti izlagača, koji će predstaviti svoje usluge specijalizirane za unapređenje obiteljskog smještaja te Vam biti na raspolaganju za sva Vaša pitanja i mogućnost poslovne suradnje.

Sudjelovanje na Forumu je besplatno, uz obvezu potvrđivanja dolaska online prijavnicom.
Predviđeno vrijeme trajanja Foruma je od 10.00 do 16.00 sati .
LINK ZA PRIJAVU http://fos-si.hgk.hr/Registration

16sij.

TURISTIČKA ČLANARINA

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08; NN 88/10, 110/15 – na snazi od 01. 01. 2016.) te Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Svi pružaoci usluga u turizmu su po završetku sezone dužni platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet,
te dostaviti Poreznoj upravi obrazac (obrazac možete preuzeti u uredu Tz- a ili ga kupiti u knjižarama)do kraja drugog mjeseca(veljača).

14pro.
primosten-hd-5

Na temelju odluke vijeća Turističke zajednice općine Primošten, održane dana 07.04.2016 godine. V.d. direktor Davorka Skorin objavljuje :

JAVNI POZIV
Za prodaju električnog vozila (zvanog „Papamobil“) putem licitacije.

PREDMET LICITACIJE
Vozilo se trenutno nalazi na skladištu komunalnog poduzeća „Bucavac“, te je u neispravnom stanju, nema homologaciju i ne smije u javni promet.
Vozilo može služiti za djelove ili za vožnju u zatvorenom prostoru (krugu).
Prodaje se po načelu „VIĐENO – KUPLJENO“.
Početna cijena je 2000,00 kuna.

PODACI O PRODAVATELJU
Turistička zajednica Općine Primošten
OIB:80718904425
Trg biskupa J.Arnerića 2
Tel: 022/571111
e-mail:tzprimosten@gmail. Com

NAČIN I UVJETI PRODAJE
Vozilo se može pogledati radnim danom od 9-14 sati na skladištu. Ponuda će se obavljati prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim ili pravnim osobama s prebivalištem u RH, bez prethodne uplate jamčevine.

SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora obavezno sadržavati osnovne podatke ponuditelja:
Ime i prezime odnosno naziv pravne osobe
Adresu prebivališta, odnosno sjedište pravne osobe
Kontakt telefon (mobitel) odnosno
Izvadak iz sudskog registra
Iznos ponuđene kupoprodaje
Ponuda predmetnog vozila ne oporezuje se PDV-om. Ponuditelj snosi sve troškove vezanu uz pripremu i podnošenje ponuda, i nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve druge eventualne troškove.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Osam (8) dana od objave

NAČIN DOSTAVE
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu prodavatelja direktno ili putem pošte. Na omotnici mora biti naznačeno „PONUDA ZA KUPNJU VOZILA“ NE OTVARAJ

ODABIR PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom. Ponuditelji će biti obaviješteni o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude .Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude, ponuditelj je obavezan u roku od 8 dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila.
Ovaj JAVNI POZIV objavit će se na službenoj stranici TZ Primošten :www:tz-primosten.hr, i oglasnoj ploči.

v.d. direktor
Davorka Skorin

22stu.
primosten-hd-5

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE
DIREKTORA/ICE TURISTIČKOG UREDA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIMOŠTEN

22. studenog 2016.godine.

Temeljem odredbi članka 17.točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog
turizma (NN 152/08)članka 53,stavak 1.,2.,3. Statuta turističke zajednice općine Primošten
(Službeni vjesnik broj 9. od 03.kolovoza 2010.) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Primošten raspisuje,

NATJEČAJ
Za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Primošten

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br.152/08)i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada ,županije i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (NN42/14 i 114/14),kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-završen preddiplomski sveučilišni studij(sveučilišni prvostupnik /prvostupnica) ili stručni studij(stručni prvostupnik/prvostupnica)ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij(magistar/magistra)ili specijalistički diplomski stručni studij(stručni specijalist/specijalistica)

-godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima

-aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

-položen stručni ispit za rad u turističkom uredu ;

-poznavanje rada na osobnom računalu;

-izrada prijedloga programa rada Turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-područni ured Šibenik i na službenoj stranici TZ Primošten.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom(preporučeno) na adresu :Turistička zajednica općine Primošten(Turističko vijeće)Trg biskupa Josipa Arnerića 2,22202 Primošten s naznakom
Ne otvarati-Natječaj za direktora/icu

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona-mobitela i e-mail adresu,
Naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj ,specifikaciju priloga(dokaz) uz prijavu , te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu ,kandidati su dužni priložiti:

-životopis,

– dokaz o stručnoj spremi(preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

-dokaz o radnom iskustvu

-prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

-dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

-preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)ili izjavu da ga nije dužan polagati,

-potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

-izvod iz kaznene evidencije, dokaz da se protiv kandidata ne vodi sudski spor ili zabrana obavljanja poslova iz područja turizma.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviještenim pisanim putem ili elektronskim (e -mail) po
donošenju odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkoj vijeća Turističke zajednice općine Primošten.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Primošten zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice
po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće
Turističke zajednice općine Primošten

22lis.
primosten-hd-5

Dragi iznajmljivači,

Kako bi unaprijedili našu web stranicu sa što više informacija o privatnom smještaju, molimo Vas da nam dostavite slike Vaših apartmana,soba,kuća za odmor te Vaše kontakte.

Možete nam dostaviti traženo putem e-mail adrese tzprimosten@gmail.com, ili osobno u ured turističke zajednice na cd-u ili usb sticku.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji

Vaša TZ Primošten

11ruj.
Photo_14

Zbog značaja i specifičnosti privatnog smještaja Šibensko kninske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje te produženje glavne sezone, Turistička zajednica Šibensko kninske županije je u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica pokrenula  projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod marketinškim imenom „Like HOME.

Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja, o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.

Budući da na području Šibensko kninske županije postoji veliki broj kvalitetnih jedinica obiteljskog smještaja, TZ Šibensko kninske županije objavljuje Javni poziv iznajmljivačima za ulazak u klub kvalitete.

Od lipnja provodimo proces certificiranja, te pozivamo sve privatne iznajmljivače koji ispunjavaju kriterije projekta da se prijave s propisanom dokumentacijom do 30. rujna 2016.g. u lokanu turističku zajednicu i postanu članovi kluba kvalitete „Like HOME“ te time ostvare dodatnu promidžbu putem kanala Turističke zajednice Šibensko kninske županije poput službenih internetskih stranica, tiskanih materijala te distribucije putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Potrebne dokumente možete pruzeti na sljedećem linku:

animacijsko-pismo-like-homelike-home-o-projektulike-home-priopcenje

11kol.
primosten

U Primoštenu se danas, 11. kolovoza priprema veliki hologramski koncert iznenađenja.

Kampanjom Wish you were here namjera je obogatiti turističku ponudu Općine Primošten. Domaći, ali i strani turisti, tako su već uživali u projekcijama na  vodenom zidu moći na kojem su vidjeli znamenitosti te općine a sada ih očekuje hologramski koncert, na glavnom gradskom trgu s početkom u 22 sat.

Pozivamo Vas da i Vi budete dio ove prekrasne priče.