Primosten-Plus-iz-zraka-dron-12-1200x653

Rokovi uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici

Članak 17.

(1) Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su turističku pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana.

(2) Osobe iz članka 12. ovoga Zakona turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

(3) Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

(4) Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

primosten-hd-5

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 23.05.2019. god. stupio na snagu Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) u kojem se u prekršajnim odredbama između ostalog navodi:

– novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ako:

1. ne uplati godišnji paušalni iznos turističke pristojbe jednokratno u cijelom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine,
2. u roku od 24 sata od dolaska ne prijavi u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska ne odjavi njihov boravak.

U slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna.
Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 23.05.2019. god. stupio na snagu Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) u kojem se u prekršajnim odredbama između ostalog navodi:

1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako na propisani račun ne uplati turističku pristojbu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana. Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna,
– slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se pravna osoba ili fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 50.000,00 kuna.

2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne prijavi ili ne odjavi boravak osobe koja koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu. Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna,
– slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna.

3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona ako u roku od 24 sata od dolaska ne prijavi u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska ne odjavi njihov boravak.