Obrazac TZ2 za 2023.

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20NN 88/20NN 64/21NN 148/22) propisuje visinu turističke članarine i obvezu dostave obrasca TZ. Temeljem tog pravilnika, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju Poreznoj upravi posebni obrazac obračuna turističke članarine. Obrazac TZ 2 za 2023. godinu podnosi se nadležnom uredu Porezne uprave (prema mjestu prebivališta) do 15. siječnja 2023. godine. Iznajmljivači nerezidenti obrazac TZ 2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb. Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2022. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ 2 za 2023. godinu.

Obrazac TZ 2 pdf                               Obrazac TZ 2 Word                            Primjer popunjavanja obrasca TZ 2

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Putem sustava eVisitor obveznici su u srpnju dobili obračun i uplatnice za plaćanje članarine za 2022. godinu.

Podaci za uplatu turističke članarine:

  • PRIMATELJ:    Turistička članarina – Turistička zajednica općine Primošten
  • IBAN:    HR54 10010051735727159
  • MODEL I POZIV NA BROJ:    HR67    OIB obveznika
  • OPIS PLAĆANJA:    turistička članarina

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine:

Smještaj u domaćinstvu – po krevetu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine             (u eurima) 5,97 € 3,98 €
Smještaj u domaćinstvu u objektu za robinzonski smještaj – po osobi Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu za robinzonski smještaj – po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine      (u eurima) 5,97 € 3,98 €
Smještaj u domaćinstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište – za svaku smještajnu jedinicu Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište – za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine      (u eurima) 10,62 € 7,96 €

 

Godišnji paušalni iznos turističke članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Iznimno, pomoćni kreveti studio apartmanu plaćaju se po punoj cijeni.