CRO Race u Primoštenu!

22ruj

Veliko sportsko događanje, biciklistička utrka CRO Race čije je ovo šesto izdanje, opet će u svijet poslati najljepšu razglednicu Hrvatske.

Ovogodišnja CRO Race utrka održat će se od 28. rujna do 3. listopada. Utrka se sastoji od šest etapa, koje će obuhvatiti više od tisuću kilometara diljem Lijepe Naše. Vrhunska sportska uzbuđenja i kadrovi Hrvatske bit će emitirani na šest kontinenata.

Na trećoj etapi koja će se održati 30. rujna, cijela se karavana seli na obalu, točnije u naš Primošten, odakle će biciklisti kroz Rogoznicu trasom dugom 167 kilometara stići do cilja u Makarskoj.

U Primoštenu će se  kao domaćinu starta etape obavljati potpis startne liste, predstavljanje nositelja majica na startnoj crti, karavana organizacijskih i timskih vozila i revijalna vožnja po Primoštenu koja će nakon prolaza kraj OŠ Primošten i izlaska na magistralu poprimiti svoj natjecateljski karakter.

CRO Race je sportska manifestacija koja ne samo da promovira biciklizam kao sport, već promocijom prirodnih ljepota i kulturne baštine Hrvatsku stavlja na kartu najatraktivnijih cikloturističkih destinacija svijeta.

Veselimo se nadolazećem događaju!

Brzi antigenski test

07kol

Od danas ujutro možete se testirati brzim antigenskim testom u Primoštenu na novopostavljenom štandu u parku pored crkve Sv. Roka.

Testiranje će se obavljati svakim danom od 09:00 do 13:00 sati te od 15:00 do 19:00 sati. Cijena brzog testa je 180kn te su rezultati gotovi nakon 10 do 15 minuta koji mogu biti isprintani na licu mjesta ili poslani na Vašu email adresu.

 

From this morning on, you can take rapid antigen test in Primošten at the newly installed booth in park.

Testing will be performed every day from 9:00 until 13:00 o’clock and from 15:00 until 19:00 o’clock.. The price is 180kn and the results are ready in 10-15 min. They can be printed on the spot or they can be sent to your email.

Obveze iznajmljivača

26srp

ŠTO SVE MORAJU PLAĆATI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI?

Financijske obveze za privatne iznajmljivače u 2021. godini

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za 2021. godinu

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete oslobađa se u cijelosti.

 

Iznajmljivač privatnog smještaja je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu: usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti; usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina; usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.
Pa krenimo redom…

Što sve moraju plaćati privatni iznajmljivači?
1. Paušal turističke pristojbe (paušal)
2. Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja (paušal)
3. Članarina turističkim zajednicama (Paušal)
4. PDV na proviziju stranih posrednika (ako se koriste takve usluge)

  1. Paušal turističke pristojbe

Ovaj ćemo paušal plaćati prema Zakonu o turističkoj pristojbi koji je izglasan u ljeto 2019. Pojam boravišne pristojbe zamjenjuje se pojmom “turistička pristojba”, a najveće novosti su da će se paušal obračunavati i na pomoćne krevete u apartmanima i kućama za odmor te da se ukidaju turistički razredi naselja.
Paušal turističke pristojbe je svakom iznajmljivaču zadužen u e-visitor. Pregledom u stavku financije iznajmljivač ima uvid u iznos stanja, duga i obaveze plaćanja turističke pristojbe.
Novosti koje je donijela 2020.g. vezana je za pomoćne krevete, koji će se obračunavati ako su na rješenjima o kategorizaciji pomoćni kreveti navedeni. Nama je da provjerimo u svojim rješenjima jesu li pomoćni kreveti navedeni u rješenju ili u obrazloženju rješenja. O tome će ovisiti i iznos paušala kojeg ćemo platiti. Iznos će ovisiti i o visini osnovice koju određuje županijska skupština.
Ukoliko je u obrazloženju rješenja navedeno da ima pomoćne ležajeve, iznajmljivač nije dužan platiti turističku pristojbu za njih. Obrazloženje rješenja se nalazi na zadnjem dijelu rješenja.
Ukoliko je u izreci izrečeno da postoje pomoćni kreveti, iznajmljivač ih je dužan platiti. Izreka rješenja je prvi dio rješenja o kategorizaciji.
Formula za izračun turističke pristojbe više ne uzima u obzir razred turističkog mjesta (turistički razredi više ne postoje), već odluku županijske skupštine o visini paušala i broj svih postelja (osnovnih i pomoćnih – ako su navedeni u izreci rješenja) u smještajnoj jedinici.

Turistička pristojba na području Općine Primošten se računa:


Ukupan broj ležaja x 350,00 kn (visina paušala turističke pristojbe) = Ukupan paušal boravišne pristojbe za godinu dana.

Odnosno, za ovu godinu s obzirom na 50% popusta radi situacije s Covidom 19 :

Ukupan broj glavnih ležaja x 175,00kn = Ukupan paušal boravišne pristojbe za godinu dana. Za pomoćne ležaje se ove godine ne plaća ništa.

Odluke o visini godišnjeg paušala turističke pristojbe za 2021. godinu donijele su županijske skupštine za područje svojih općina i gradova, uz mišljenje lokalnih TZ-ova, a u rasponu od 350 do 1000 kuna, kako je propisano Pravilnikom o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe.

Turistička pristojba se uplaćuje na račun područne turističke zajednice, gdje se mogu preuzeti i uplatnice. Uplatnice se mogu preuzeti i iz sustava e-visitor. Plaćanja turističke pristojbe obavlja se u tri jednaka obroka s rokovima dospijeća do 31.7., do 31.8., do 30.9. tekuće godine.

  1. Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja (Paušal)

Osnovica za obračun paušala se razlikuje od općine do općine i grada do grada, ali je obračun svugdje jednak, a u Općini Primošten iznosi:

​Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja turistima = broj kreveta/smještajnih jedinica x paušalni porez + prirez

Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju fiksnih kreveta u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun. Na paušal ne utječe popunjenost smještaja niti broj dana u godini u kojima pružamo ugostiteljske usluge u domaćinstvu.
Paušalni porez smo dužni uplatiti na račun grada/općine prema našem prebivalištu, a plaćamo ga tromjesečno na temelju rješenja kojeg nam izdaje Porezna uprava. Da bi dobili to rješenje, moramo imati valjano ono drugo Rješenje o registriranoj djelatnosti i upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO).
Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za pružanje usluga građana u domaćinstvu su sljedeći:
• za I. tromjesečje najkasnije do 31. ožujka,
• za II. tromjesečje najkasnije do 30. lipnja,
• za III. tromjesečje najkasnije do 30. rujna i
• za IV. tromjesečje najkasnije do 31. prosinca.

Prema Odluci Općine Primošten iznos godišnjeg paušala za 2021. godinu iznosi 300,00kn za razred A (Primošten) + 10% prireza po krevetu, te 210,00kn po za razred C + 10% prireza.

  1. Članarina turističkim zajednicama
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za pomoćne krevete oslobađa se u cijelosti.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2020. godine.

Iako se turistička članarina više ne obračunava na temelju primitaka u protekloj godini, domaćin je obvezan iskazati primitke u obrascu TZ2 na temelju knjige Evidencija o prometu, zbog evidencije prometa u Poreznoj upravi.

 

Do sada se turistička članarina obračunavala prema koeficijentima mjesta, sada turistička članarina iznosi 45,00 kuna po glavnom ležaju, a 22,50 kuna po pomoćnom ležaju.

Međutim, ove godine radi situacije s Covidom 19 , 50% posto popusta se odnosi i na turističke članarine, te se za glavni krevet plaća 22,50kn ,a za pomoćni je oslobođeno u cijelosti.

Iznajmljivači su obvezni plaćati članarinu turističkoj zajednici . Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet, utvrđenih rješenjem nadležnog upravnog tijela.

Godišnji paušalni iznos članarine:

  • GLAVNI KREVET – 45,00kn i
    POMOĆNI KREVET – 22,50kn

Godišnji paušalni iznos članarine ove godine:

  • GLAVNI KREVET – 22,50kn
  • POMOĆNI KREVET – 00,00kn

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA:
prva 31. srpnja,
drugi 31. kolovoza,
treći 30. rujna tekuće godine.

Za obračun i uplatu članarine TZ, iznajmljivači su zaduženi sami, nema uplatnica iz Porezne i turističkih zajednica koje stižu na adrese, zato mnogi previde ovu obvezu iako su iznosi objektivno najniži usporedbi s ostalim financijskim obvezama privatnih iznajmljivača.

Račun za članarinu Turističke zajednice Općine Primošten
IBAN:
  HR54 10010051735727159
Model: HR67
Poziv na broj: OIB obveznika

  1. PDV na proviziju stranih agencija

Koristimo li usluge stranih posrednika i agencija, tvrtki sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije, moramo obračunati i platiti PDV na njihove usluge, do 20. u tekućem za prethodni mjesec. PDV za privatne iznajmljivače obračunavamo i plaćamo samo u onim mjesecima u kojima ostvarujemo promet podložan takvom oporezivanju. Konkretan primjer – ako poslujemo s Booking.com-om na iznos njihove provizije, tj. samo na onaj dio novca kojeg ostavljamo njima, ćemo obračunati PDV i to po stopi od 25 % kakva se inače obračunava za takve usluge.

Ljetni karneval 2021.

07srp

I ove godine u organizaciji Udruge građana Općine Primošten “Krč”  održat će se  Primoštenski ljetni karneval i to u subotu 10. srpnja 2021. godine.

Pokladna povorka sa maškaranim grupama krenut će sa Nove rive u 20:30 sati, a predstavljanje maškara biti će na Rudini oko 21:00h. Ples pod maskama održat će se uz Old School band , a možete i okušati sreću uz organiziranu lutriju koja sadrži mnoštvo bogatih nagrada, te je svaka druga dobitna. Jedna od glavnih nagrada je pršut!

Dođite, maskirajte se, zaplešite i dobro se zabavite na našem već jako dobro poznatom dugogodišnjem ljetnom karnevalu u Primoštenu!

Vidimo se!

30lip

Pozivaju se mještani Općine Primošten koji su primili 1. dozu cjepiva Pfizer da se jave u Turističku zajednicu Primošten kako bi mogli u petak 09.07.2021. u 09:00 sati u zgradi Doma zdravlja Primošten doći na docjepu.

Oni koji se nisu još cijepili ni prvom dozom, mogu u ovaj petak 02.07.2021. otići u Šibenik u Sportsku dvoranu Baldekin te se cijepiti Pfizerom bez najave od 08:30 do 12:30 sati. U subotu 03.07.2021. će se na istom mjestu održati cijepljenje Modernom i Johnson & Johnson-om od 09:00 do 11:00 sati također bez najave.

Plan cijepljenja od 28. lipnja do 4. srpnja za Šibensko-kninsku županiju možete pronaći na slijedećem linku Zavoda za javno zdrastvo: https://www.zzjz-sibenik.hr/provedba-plana-cijepljenja-od-28-lipnja-do-4-srpnja-2021/

26lip

Na primoštensko brdo Gaj dolazi još jedna glazbena zvijezda – Massimo Savić!

 

Kultni primoštenski night club polako sastavlja listu koncerata za nadolazeću sezonu, a među njima nalaze se i premium eventi na primoštenskom brdu Gaj. U subotu, 17. srpnja imat ćete priliku uživati na prekrasnom vidikovcu Gospe od Loreta gdje će jedna od najpoznatijih zvijezda hrvatske glazbene scene, Massimo Savić, otpjevati svoje dobro poznate hitove. Broj ulaznica je ograničen, stoga požurite po svoje na prodajna mjesta Adriaticketa te online!

Aurora je sinonim za vrhunske zabave i provode, a od sada u organizaciji omiljenog night cluba nalaze se i premium eventi na vidikovcu Gospe od Loreta.gospe gospe

Masssimo i njegovi uigrani bend donose pravu glazbenu čaroliju u Primošten 17. srpnja. Hitovi s njegova posljednjeg albuma “Sada”, kao i bezvremenske pjesme s njegovih prijašnjih izdanja redat će se pod zvjezdanim nebom. Spektakl je to, koji ne smijete propustiti!

‘Jedan dan ljubavi’, ‘Dodirni me slučajno’, ‘Neka ti plove brodovi’, samo su neki od poznatih hitova iz bogate dugogodišnje karijere uz nove hitove poput ‘Mali krug velikih ljudi’ i ‘Putujemo i kad stojimo’ koji će zagrmjeti na spektakularnom vidikovcu i dobro vas zabaviti!

gospe koncert

Koncert je najavljen za subotu, 17. srpnja, a early bird ulaznice možete nabaviti po cijeni od 170 kuna na prodajnim mjestima Adriaticket te online. Broj ulaznica je ograničen pa požurite na Adriaticket i osigurajte svoje mjesto! Svoje stolove možete rezervirati pozivom na broj mobitela 099 3158 225.

Sve novosti o događanjima i koncertima u Aurora Night Clubu možete pratiti na njihovoj službenoj Facebook stranici te Instagram profilu.

 

Javni poziv

08velj

N A T J E Č A J

Za sufinanciranje projekata u 2024. godini

PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice Općine Primošten za projekte na području Općine Primošten od značaja za turističku ponudu.

Rok podnošenja prijave traje do 1. ožujka 2024. godine

sufinanciranje projekata 2024

JAVNI POZIV TZ ŠKŽ

03sij

Temeljem Programa rada za 2024. godinu, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije objavljuje

Javni poziv za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2024. godini.

Organizatori događanja kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva ( TZ Primošten).

Rok za podnošenje kandidatura nadležnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 1. veljače 2024. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 1. veljače 2024. godine).

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj“ Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva.

Preuzmite dokumentaciju

Start prve etape

26ruj
CRO Race kolona 126 profesionalnih biciklista krenula je danas na prvu etapu jutros iz Primoštena, a na putu do Sinja, gdje je današnji cilj.
Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli da se ovaj svjetski događaj koji se emitira na 6 kontinenata održi ponovno u Primoštenu.
Veliko hvala organizatoru Top sport events ,Općini Primošten, županiji Šibensko-kninskoj i TZ Šibensko-kninske županije te svim volonterima.
Puno sreće svim natjecateljima, neka najbrži pobijedi! 🙂
Foto Sport-IT
26ruj

Primošten, 25. rujna 2023. –  Kids CRO Race u Primoštenu okupio je mnoštvo djece i građana koji su pratili utrku za najmlađe.

Anđela, Rafael, Antonija i Bruno iz Osnovne škole Primošten pobjednici su virtualne utrke Kids CRO Race održane u Primoštenu. Oni su tako ušli u konkurenciju za ukupnu pobjedu, a danas će u Sinju biti poznato tko će još imati priliku biti na proglašenju najboljeg ovogodišnjeg sudionika Kids CRO Racea u Zagrebu, koje će se održati 1. listopada.

Anđela i Rafael pobijedili su u mlađoj dobnoj skupini od 9 i 10 godina, a Antonija i Bruno bili su najbolji u starijoj kategoriji od 11 i 12 godina. Djeca su vozila virtualnom stazom dugom 800 metara.

Cilj je ove virtualne utrke za mlade potaknuti što više djece na rekreaciju i sport, a pritom stvoriti svijest o pozitivnim učincima na zdravlje koje kretanje biciklom donosi društvu i pojedincima. Naglasak se stavlja i na promociju razvoja i poticanja niskougljičnog prometa, održivog i za okoliš neinvazivnog načina kretanja.

Zahvaljujući partneru Keindl Sportu, svim će natjecateljima i ove godine biti osigurani bicikli i Elite trenažeri na kojima će prolaziti kratku virtualnu stazu. Ona će se, zahvaljujući partneru Rouvy, prikazivati preko televizijskog ekrana u simulaciji virtualne utrke. Tako će svaki mladi natjecatelj imati svog avatara koji vozi po svim vremenskim i cestovnim uvjetima, baš kao i profesionalni biciklisti. Usporedno s Kids CRO Raceom u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provode se i interaktivne radionice u razvrstavanju kućnog otpada u kojima je tijekom proteklih šest godina održavanja sudjelovalo više od 2.800 djece.

Djeca su na ovo natjecanje pozvana u suradnji s lokalnim osnovnim školama, a oni koji to žele, mogu se i sami prijaviti na mjestu događanja sat vremena prije početka utrke. Po prvi puta djeca se uz pomoć roditelja mogu prijaviti i online putem obrasca na poveznici https://crorace.com/kids/.

Dok se djeca natječu na virtualnim trenažerima, profesionalni biciklisti utrkuju se kroz šest etapa na utrci dugoj gotovo 1.000 kilometara. Tijekom utrka u svim gradovima mlade ljubitelje sporta bodrit će obitelj, njihovi školski kolege i okupljena publika.

Daljnji raspored održavanja Kids CRO Racea po etapama: Sinj, 26. rujna (Alkarsko trkalište, 12:00); Novalja, 27. rujna (Hotel Olea, 12:00); Opatija, 28. rujna (Slatina, 12:00); Labin, 29. rujna (Stari Grad, 12:00); Ozalj, 30. rujna (Kolodvorska cesta, 10:30); Zagreb, 1. listopada (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 10:30).  

Foto Sport-IT

CRO Race protokol 2023

25ruj

Za vrijeme trajanja utrke CRO Race, koja se održava od 26. rujna do 1. listopada, na prometnicama kojima se kreće utrka bit će na snazi privremena regulacija prometa na dijelu javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizacije. Iako se biciklistička utrka održava u uvjetima normalnog odvijanja prometa s povremenim zaustavljanjem prometa neposredno proje nailaska i prolaska biciklista, moguća su zaostajanja biciklista koji sudjeluju u manifestaciji, zbog čega je potrebno povećati oprez i obratiti pažnju na bicikliste u prometu.

Budući da trase utrke voze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, napominjemo kako će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 – 50 km/h. Obzirom da će staza biti osigurana od strane predstavnika MUP-a, neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa, pa samim time postoji velika vjerojatnost da će doći do kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama.

Detalji o prometu za 1. etapu koja kreće iz Primoštena nalaze se  niže.

ETAPA 1, PRIMOŠTEN – SINJ, 26. rujna 2023.

Privremena regulacija prometa na prvoj etapi Primošten-Sinj vrijedit će 26. rujna od 12:00 do 17:00 sati na cestama Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije na ruti: Primošten – Šibenik – Split – Sinj.

Trasa utrke dostupna je na poveznici https://www.strava.com/routes/3114462681347357128

START PRIMOŠTEN – Trg don Ive Šarića (Spomenik težaku)
TRASA Don Ive Šarića (Primošten)– Bana Josipa Jelačića – Porat – D8 Splitska – Šibenska – Zagrebačka – Trg Stjepana Radića – Grgura Ninskog – Bana Josipa Jelačića – Porat – D8 Splitska – Dalmatinska – D8 Huljerat – D8 (Bilo-Strane) – Jakovljevići (Grebaštica) – (Brodarica) – D8 Južna magistrala – D58 Vrpoljački put – Put Bioca – Stjepana Radića (Šibenik) – Kralja Zvonimira – 113. šibenske brigade HV-a – D8 Ulica 72. bojne Vojne policije – D58 Vrpoljački put – D58 Donje Polje (Donje Polje) –D58 Vrpoljačka cesta – D58 Dabar D58 (Boraja) – D58 (Prapatnica) – 6112 Svetog Stjepana (Prgomet) – 6112 (Prgomet) – 67020 Cesta Domovinskog rata (Trolokve – Radošić) – 6098 – 6115 (Lećevica) – 6115 Ulica Domovinskog rata (Veliki Broćanac) – D56 Ivana Pavla II (Konjsko) – D56 Kočinje Brdo – D1 Belinovača – D1 Srednja Ozrna – D1 Gornja Ozrna – D1 Jamani – D1 Mačkovac – D1 Izvor Jadra – D1 Majdan – Bilice (Split) – D8 Ulica Zbora narodne garde – D410 Poljička cesta – D410 Ulica kralja Zvonimira – Zagrebačka ulica – Livanjska ulica – Ulica Domovinskog rata – D8 Ulica Zbora narodne garde (Klis) – 6253 Ulica Stjepana Radića (Solin) – 6253 Ulica kneza Trpimira – 6253 Ulica dr. Franje Tuđmana – 6253 Trg Grlo – D56 Kočinje Brdo – D1 (Dicmo) – D1 Ulica bana Jelačića (Sinj) – Splitska ulica – Alkarsko trkalište – Brnaška ulica – Vrlička ulica – D219 Vrlička ulica – D1 Ulica Filipa Grabovca – Suhač – 6105 Hrvace – 6287 Rumin – D219 Kameni most (Obrovac Sinjski) – D219 Ulica Domovinskog rata (Sinj) – Vukovarska  – Splitska ulica (CILJ)
CILJ SINJ (Splitska ulica)

 

CRO Race 2023.

20ruj

Međunarodna biciklistička utrka CRO Race prerasla je u tradicionalni sportski događaj, po kojem je Hrvatska prepoznata u svijetu.
Kroz sedam dosadašnjih izdanja ova utrka učvrstila je svoje mjesto u UCI kalendaru te iz godine u godinu postaje sve popularnija i atraktivnija.
Osim sportske vrijednosti, CRO Race ima i posebnu turističku vrijednost, jer prolazi kroz sve dijelove Lijepe naše, od kontinentalnog dijela do obale, a posebno nas veseli što će i ove godine Primošten biti jedna od lokacija koje će biti u središtu svjetske javnosti koja prati ovaj sport. Prekrasni kadrovi hrvatskih destinacija ući će, putem live prijenosa, u domove milijuna ljudi, koji će imati priliku vidjeti ljepotu i raznolikost hrvatskih krajolika, destinacija i lokaliteta.

Osmo izdanje utrke CRO Race, koje će se održati od 26. rujna do 1. listopada, ponovno se vozi kroz šest etapa, a ovogodišnja prva etapa započinje u našem Primoštenu te će se voziti do Sinja (185km). Kako se razaznaje iz popisa etapa, CRO Race ove godine po prvi puta dolazi i na otoke. Novalja je tako postala prvi otočni cilj, a osim Paga, biciklisti će voziti i po Krku koji će kao domaćin ugostiti start pete etape i tako postati prvi otočni domaćin starta u povijesti utrke.

Zahvaljujući trasi dužoj od 1000 kilometara koja spaja kontinent s morem u svijet će opet biti poslana najljepša slika Hrvatske, naglašavajući ljepotu njezine različitosti i bogatstvo kulturne baštine. Utrka nije samo sportska manifestacija, već ima i značajnu ulogu u promociji Hrvatske kao poželjne (ciklo)turističke destinacije koja može privući kako biciklističke profesionalce, tako i entuzijaste, rekreativce i istraživače na dva kotača.

Biciklistički spektakl CRO Race i ove je godine pun uzbuđenja, a jedno od njih zasigurno je i četvrto izdanje KIDS CRO Racea koje privlači sve veću pažnju djece i građana svakim novim izdanjem. Virtualna utrka za djecu, koja će se i ove godine odvijati usporedno s glavnom utrkom, namijenjena je djeci školskog uzrasta u skupini od 9 i 10 te 11 i 12 godina. Djeca su na to natjecanje pozvana u suradnji s lokalnim osnovnim školama, a dok se djeca natječu na virtualnim trenažerima profesionalni biciklisti prolazit će trasom dugom gotovo 1000 kilometara. U  simulaciji virtualne utrke najmlađi natjecatelji imat će priliku doživjeti pravo uzbuđenje, ali i stvarne cestovne i vremenske uvjete s kojima se susreću profesionalni biciklisti na putu ka cilju.

S obzirom na to da ove godine utrka kreće s juga Hrvatske, KIDS CRO Race bit će održan 25. rujna sa startom u Primoštenu, a potom će, kao i prethodne godine, tradicionalno pratiti ciljeve etapa. Ako voliš bicikliranje ili jednostavno želiš imati super dan, pridruži nam se na KIDS CRO Raceu!

20ruj

Sredstva prikupljena od turističke pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu.
Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Turističku pristojbu u Republici Hrvatskoj plaćaju:
1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i
2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Više info: 
Odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu
usvojene od strane Županijske skupštine Šibensko-kninske županije na 16. sjednici od 16. veljače 2023. godine.

Program kolovoz

29srp

“Bolero”-14.07.

12srp

„Bolero“ je najpoznatije djelo francuskog skladatelja Maurice Ravela koje još uvijek plijeni svojom snagom i svježinom te se izvodi na svim pozornicama svijeta. Vrlo atraktivne plesne varijante napravili su gotovo svi koreografi i ansambli širom svijeta. Koreografiju i koncept za Zadarski plesni ansambl potpisuje Sanja Petrovski, osnivačica i dugogodišnja umjetnička voditeljica Ansambla.

U svojoj strukturi predstava je koncipirana od dva dijela gdje se u prvom nagovješćuju elementi i motivi predstave kao ritam i strukturirane sekvence koje se kasnije razrađuju u kompilaciji kolaža koreografskih situacija. Kroz komunikaciju s gledateljima, računajući na kolektivnu memoriju koja se oslanja na Ravelovo remek djelo, izgrađuje se scenski prostor tijelom i scenografijom. U drugom dijelu koji je posveta životnoj radosti i plesu, u maniri retro-varijante, u centru događanja na velikom crvenom stolu je plesačica, mlada Zadranka Patricia Gospić, koja kao dirigent drži ansambl pod kontrolom u neprekidnoj gradaciji. Bolero je nesumnjivo kao cjelina erotično djelo i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Izvedba Zadarskog plesnog ansambla temelji se na dualnosti: minimalizam mase plesača naspram raskoši plesnog izraza soliste, strogi ritam i disciplina naspram impresiji i bogatstvu glavne melodije.

– O veličini ovog velikog djela govori činjenica da svakih 10 minuta netko negdje u svijetu pusti “Bolero”. Obzirom da traje 17 minuta, to bi značilo da cijelo vrijeme svira na nekom dijelu planete. – istaknula je Natali Perić.

  • U petak, 14.07.’23. posjetite nas na trgu Rudina u 21:30h te se uvjerite sami zašto je ovo djelo toliko poznato.

Vidimo se!

 

 

Odgovorno ljetovanje

07srp

Informativni letak “ODGOVORNO LJETOVANJE” – U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju.