enduro-2014-890x395

6. i 7. svibnja 2016. ponovno se održava već tradicionalna motocross KRKA ENDURO RAID utrka.

Sve zaljubljenike u motore i utrke pozivamo da prisustvujete ovogodišnjoj utrci.

primostenska_glazba

Dana 14. svibnja 2016. godine, Primošten će ugostiti Puhačke orkestre Srednje i Sjeverne Dalmacije na kojoj će glazbari pokazati svoje muzičko umijeće. Smotra svih orkestara kreće u 15:00 sati sa tri glavne primoštenske ulice prema glavnom trgu Rudini, gdje će se odvijati glavni program. U slučaju lošeg vremena, smotra će se održati u Kongresnom centru Hotela Zora.

Sve Vas pozivamo da nam se pridružite na “feštu” puhačkih orkestra.

biciklijada-primosten

Dana 8. svibnja 2016. godine BK Primošten organizira četvrtu po redu primoštensku biciklijadu. Svi zainteresirani mogu se prijaviti istog dana od 9:00 sati, kako bi dobili startni broj. Za sudjelovanje u utrci je potrebno posjedovati biciklu ili neko drugo srodno sredstvo. Start je predviđen u 11:30, te za vrijeme trajanja utrke biti će također organizirana različita natjecanja za najmlađe sudionike. Uz samu utrku, BK Primošten organizira i bogatu zakusku, lutriju, glazbu, ples i ostale zabavne sadržaje.

Za sam kraj, sve posjetitelje će zabavljati legendarni show band SHOW LEGENDE, a kao predgrupa nastupit će DJ Erca.

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže i obogate ovu 4. primoštensku biciklijadu.

evisitor (1)

Dana 20.11.2015. objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) kojim je propisana obveza korištenja sustava eVisitor od strane obveznika prijave i odjave te turističkih zajednica. Obvezno korištenje započinje 01.01.2016. godine, te se nakon toga datuma ukidaju svi alternativni načini prijave i odjave turista.

U sklopu priprema za slijedeću turističku sezonu, Turistička zajednica općine Primošten organizirati će treću edukativnu prezentaciju o sustavu eVisitor za sve zainteresirane obveznike.  Prezentacija će se održati u Primoštenu u zgradi općine, u petak, 22. travnja 2016., s početkom u 12.00 sati.

Screenshot_3

Obavještavamo vas da je novi izgled službenih web stranica Turističke zajednice Općine Primošten, stupio na snagu 18.04.2016.

Novi dizajn je prilagođen najnovijim web standardima, te je tako pregledan (responsive) na svim desktop uređajima, laptopima, tabletima i mobitelima.
Neki dijelovi stranice su još uvijek u izradi pa vas molimo za strpljenje. Također, web stranice će uskoro biti prevedene na nekoliko stranih jezika.

Sve komentare, prijedloge, mišljenja i sugestije u vezi s novom web stranicom možete uputiti putem kontakt forme.

Starija verzija web stranice biti će dostupna na adresi: www.tz-primosten.hr/old

89039803

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA /ICE TURISTIČKOG UREDA

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIMOŠTEN

18. veljače 2016.godine.

temeljem odredbi članka 17.točke 6.Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog

turizma (NN 152/08), članka 53, stavak 1.,2.,3. Statuta Turističke zajednice Općine Primošten

(Službeni vjesnik broj 9,od 03.kolovoza 2010.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Primošten od 25.01.2016. godine,Turtističko vijeće Turističke zajednice

Općine Primošten raspisuje,

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Primošten

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promocanju hrvatskog turizma (NN br.152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni

u turističkom uredu turističke zajednice općine,grada,županije i Glavnom uredu Hrvatske

turističke zajednice (NN 42/14 i 114/14,kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij (magistar/magistra) turističkog ili pravnog smjera odnosno društvenog smjera (VSS),

– najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci

– izrada prijedloga rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

– izrada prijedloga rada za petogodišnje razdoblje

– znanje dva svjetska jezika, od toga aktivno engleski,

– položen stručni ispit,

– poznavanje rada na osobnom računalu

– da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru

sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

(potvrda o nekažnjavanju odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak),

– preporuka ranijeg poslodavca

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave

Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-područni ured Šibenik,Trogir,Split i na

službenoj stranici TZ općine Primošten.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:Turistička zajednica

općine Primošten,Turističko vijeće,Trg biskupa J.Arnerića 2, 22 202 Primošten s naznakom

„Ne otvarati-Natječaj za direktora/icu“

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata,adresu,broj telefona-mobitela i e-mail adresu,

naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,specifikaciju priloga (dokaza) uz

prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

* životopis,

* preslika osobne iskaznice,

* dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj

stručnoj spremi),

* dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima

evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),

* prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje i petogodišnje razdoblje,

* preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom

znanju engleskog jezika,

* perslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima

položen ispit) ili izjavu izjavu da ga nije dužan polagati (napomena : u skladu s člankom

stavkom 5. i 6. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema

položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku

od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu

spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi)

* potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,

* izvod iz kaznene evidencije,u izvorniku,kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomočnom

sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera

zabrane obavljanja poslova iz područja turizma,dok ta mjera traje, ne stariji od 6 mjeseci.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se rzmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana

donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice

općine Primošten.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Primošten zadržava pravo ne izvršiti izbor

direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće

Turističke zajednice općine Primošten

Oglašeno/dostavljeno:

– Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Šibenik,Trogir.Split,

– Objava na internet stranici TZ Primošten

– Pismohrana,ovdje

evisitor2

Hrvatska turistička zajednica izradila je informacijski sustav eVisitor, a dana 20.11.2015. objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici. Za dodatne informacije obratite se lokalnoj turističkoj zajednici.