Turističa članarina

16Jan

TURISTIČKA ČLANARINA

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08; NN 88/10, 110/15 – na snazi od 01. 01. 2016.) te Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Svi pružaoci usluga u turizmu su po završetku sezone dužni platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet,
te dostaviti Poreznoj upravi obrazac (obrazac možete preuzeti u uredu Tz- a ili ga kupiti u knjižarama)do kraja drugog mjeseca(veljača).