JAVNA PRODAJA ELEKTRIČNOG VOZILA

14pro

Na temelju odluke vijeća Turističke zajednice općine Primošten, održane dana 07.04.2016 godine. V.d. direktor Davorka Skorin objavljuje :

JAVNI POZIV
Za prodaju električnog vozila (zvanog „Papamobil“) putem licitacije.

PREDMET LICITACIJE
Vozilo se trenutno nalazi na skladištu komunalnog poduzeća „Bucavac“, te je u neispravnom stanju, nema homologaciju i ne smije u javni promet.
Vozilo može služiti za djelove ili za vožnju u zatvorenom prostoru (krugu).
Prodaje se po načelu „VIĐENO – KUPLJENO“.
Početna cijena je 2000,00 kuna.

PODACI O PRODAVATELJU
Turistička zajednica Općine Primošten
OIB:80718904425
Trg biskupa J.Arnerića 2
Tel: 022/571111
e-mail:tzprimosten@gmail. Com

NAČIN I UVJETI PRODAJE
Vozilo se može pogledati radnim danom od 9-14 sati na skladištu. Ponuda će se obavljati prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim ili pravnim osobama s prebivalištem u RH, bez prethodne uplate jamčevine.

SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora obavezno sadržavati osnovne podatke ponuditelja:
Ime i prezime odnosno naziv pravne osobe
Adresu prebivališta, odnosno sjedište pravne osobe
Kontakt telefon (mobitel) odnosno
Izvadak iz sudskog registra
Iznos ponuđene kupoprodaje
Ponuda predmetnog vozila ne oporezuje se PDV-om. Ponuditelj snosi sve troškove vezanu uz pripremu i podnošenje ponuda, i nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve druge eventualne troškove.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Osam (8) dana od objave

NAČIN DOSTAVE
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu prodavatelja direktno ili putem pošte. Na omotnici mora biti naznačeno „PONUDA ZA KUPNJU VOZILA“ NE OTVARAJ

ODABIR PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom. Ponuditelji će biti obaviješteni o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude .Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude, ponuditelj je obavezan u roku od 8 dana sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila.
Ovaj JAVNI POZIV objavit će se na službenoj stranici TZ Primošten :www:tz-primosten.hr, i oglasnoj ploči.

v.d. direktor
Davorka Skorin