OBAVIJEST CARINSKE UPRAVE

17srp

Ovlašteni carinski službenici u tijeku provedbe pojačanih mjera nadzora u razdoblju od 15.06. do 15.09.2017.g.svoje aktivnosti usmjeravaju i na područje nadzora obračuna, naplate i uplate boravišne pristojbe nadzirući pri tom:

-ispravnost vođenja knjige gostiju, izdavanja računa s evidentiranom uplatom boravišne pristojbe,

-ispravnost prijave i odjave gostiju turističkoj zajednici,

-nadzor obveze i roka plaćanja boravišne pristojbe.

Sukladno navedenom, a radi učinkovitog obavljanja nadzora i sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti pružanja usluga, molimo Vas ukoliko imate saznanja da postoje prekršitelji da nas izvjestite i dostavite podatke o vremenu i mjestu pružanja takvih usluga.