Obveze iznajmljivača za 2022.

31svi

Dragi iznajmljivači!

S obzirom da je 27.svibnja 2022. godine pokrenut  obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2022. godinu za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u nastavku Vam prilažemo sažetak Vaših obveza kao iznajmljivača.

 

ŠTO SVE MORAJU PLAĆATI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI?

Financijske obveze za privatne iznajmljivače u 2022. godini

Iznajmljivač privatnog smještaja je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu: usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti; usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina; usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.
Pa krenimo redom…

Što sve moraju plaćati privatni iznajmljivači?
1. Paušal turističke pristojbe (paušal)
2. Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja (paušal)
3. Članarina turističkim zajednicama (Paušal)
4. PDV na proviziju stranih posrednika (ako se koriste takve usluge)

  1. Paušal turističke pristojbe

Pojam boravišne pristojbe zamjenjuje se pojmom “turistička pristojba”, a najveće novosti su da će se paušal obračunavati i na pomoćne krevete u apartmanima i kućama za odmor te da se ukidaju turistički razredi naselja.
Paušal turističke pristojbe je svakom iznajmljivaču zadužen u e-visitor. Pregledom u stavku financije iznajmljivač ima uvid u iznos stanja, duga i obaveze plaćanja turističke pristojbe.
Novosti koje je donijela 2020.g. vezana je za pomoćne krevete, koji će se obračunavati ako su na rješenjima o kategorizaciji pomoćni kreveti navedeni. Nama je da provjerimo u svojim rješenjima jesu li pomoćni kreveti navedeni u rješenju ili u obrazloženju rješenja. O tome će ovisiti i iznos paušala kojeg ćemo platiti. Iznos će ovisiti i o visini osnovice koju određuje županijska skupština.
Ukoliko je u obrazloženju rješenja navedeno da ima pomoćne ležajeve, iznajmljivač nije dužan platiti turističku pristojbu za njih. Obrazloženje rješenja se nalazi na zadnjem dijelu rješenja.
Ukoliko je u izreci izrečeno da postoje pomoćni kreveti, iznajmljivač ih je dužan platiti. Izreka rješenja je prvi dio rješenja o kategorizaciji.
Formula za izračun turističke pristojbe više ne uzima u obzir razred turističkog mjesta (turistički razredi više ne postoje), već odluku županijske skupštine o visini paušala i broj svih postelja (osnovnih i pomoćnih – ako su navedeni u izreci rješenja) u smještajnoj jedinici.

Turistička pristojba na području Općine Primošten se računa:


Ukupan broj ležaja x 350,00 kn (visina paušala turističke pristojbe) = Ukupan paušal boravišne pristojbe za godinu dana.

Odluke o visini godišnjeg paušala turističke pristojbe za 2022. godinu donijele su županijske skupštine za područje svojih općina i gradova, uz mišljenje lokalnih TZ-ova, a u rasponu od 350 do 1000 kuna, kako je propisano Pravilnikom o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe.

Turistička pristojba se uplaćuje na račun područne turističke zajednice, gdje se mogu preuzeti i uplatnice. Uplatnice se mogu preuzeti i iz sustava e-visitor. Plaćanja turističke pristojbe obavlja se u tri jednaka obroka s rokovima dospijeća do 31.7., do 31.8., do 30.9. tekuće godine.

Također:

  • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta poveća, obračun se uvećava i novo zaduženje će biti će vidljivo na prvom sljedećem korektivnom obračunu
  • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta smanji, obračun se ne mijenja, a
  • Ako se nakon 27. svibnja 2022. ukine kapacitet, obračun se ne mijenja.
  1. Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja (Paušal)

Osnovica za obračun paušala se razlikuje od općine do općine i grada do grada, ali je obračun svugdje jednak, a u Općini Primošten iznosi:

​Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja turistima = broj kreveta/smještajnih jedinica x paušalni porez + prirez

Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju fiksnih kreveta u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun. Na paušal ne utječe popunjenost smještaja niti broj dana u godini u kojima pružamo ugostiteljske usluge u domaćinstvu.
Paušalni porez smo dužni uplatiti na račun grada/općine prema našem prebivalištu, a plaćamo ga tromjesečno na temelju rješenja kojeg nam izdaje Porezna uprava. Da bi dobili to rješenje, moramo imati valjano ono drugo Rješenje o registriranoj djelatnosti i upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO).
Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za pružanje usluga građana u domaćinstvu su sljedeći:
• za I. tromjesečje najkasnije do 31. ožujka,
• za II. tromjesečje najkasnije do 30. lipnja,
• za III. tromjesečje najkasnije do 30. rujna i
• za IV. tromjesečje najkasnije do 31. prosinca.

Prema Odluci Općine Primošten iznos godišnjeg paušala za 2022. godinu iznosi 300,00kn za razred A (Primošten) + 10% prireza po krevetu, te 210,00kn po za razred C + 10% prireza.

  1. Članarina turističkim zajednicama

Iako se turistička članarina više ne obračunava na temelju primitaka u protekloj godini, domaćin je obvezan iskazati primitke u obrascu TZ2 na temelju knjige Evidencija o prometu, zbog evidencije prometa u Poreznoj upravi.Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2022. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2021. godine.

 

Do sada se turistička članarina obračunavala prema koeficijentima mjesta, sada turistička članarina iznosi 45,00 kuna po glavnom ležaju, a 22,50 kuna po pomoćnom ležaju.

Iznajmljivači su obvezni plaćati članarinu turističkoj zajednici . Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet, utvrđenih rješenjem nadležnog upravnog tijela.

Godišnji paušalni iznos članarine:

  • GLAVNI KREVET – 45,00kn i
    POMOĆNI KREVET – 22,50kn

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA:
prva 31. srpnja,
drugi 31. kolovoza,
treći 30. rujna tekuće godine.

Od ove godine, uplatnice za članarinu se mogu također preuzeti sa e-visitora, međutim nisu automatski popunjene za iznos koji ste dužni, već sami trebate upisati zbroj koji ste dobili popunjavajući TZ 2 obrazac. ( 45,00kn po svakom glavnom krevetu, te 22,50kn po svakom pomoćnom krevetu.)

 

Račun za članarinu Turističke zajednice Općine Primošten
IBAN:
  HR54 10010051735727159
Model: HR67
Poziv na broj: OIB obveznika

  1. PDV na proviziju stranih agencija

Koristimo li usluge stranih posrednika i agencija, tvrtki sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije, moramo obračunati i platiti PDV na njihove usluge, do 20. u tekućem za prethodni mjesec. PDV za privatne iznajmljivače obračunavamo i plaćamo samo u onim mjesecima u kojima ostvarujemo promet podložan takvom oporezivanju. Konkretan primjer – ako poslujemo s Booking.com-om na iznos njihove provizije, tj. samo na onaj dio novca kojeg ostavljamo njima, ćemo obračunati PDV i to po stopi od 25 % kakva se inače obračunava za takve usluge.