Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ Općine Primošten uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Primošten. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

– na adresu: Tz Općine Primošten,Trg biskupa Josipa Arnerića 2, 22202 Primošten
– na broj: 022 / 571 111
– elektroničkom poštom: [email protected]
– donijeti osobno u ured TZ Općine Primošten, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

PRAVNI OKVIR

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Statut TZ općine Primošten

Poslovnik o radu Skupštine TZ općine Primošten

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ općine Primošten

Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ općine Primošten

IZVJEŠĆA I PROGRAM RADA

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM 2021.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NADZORU NAD RADOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIMOŠTEN U 2020. GODINI

REVIZORSKO IZVJEŠĆE 2020.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA 2020.

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM 2020.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

Financijski plan za 2017. godinu

Plan rada za 2017. godinu

Godišnje izvješće 2017.

Izvještaj-analiza za 2016. godinu

Rebalans proračuna za 2016. godinu