Turistička pristojba za 2023.

9velj

Županijska skupština Šibensko-kninske županije na svojoj je sjednici održanoj 21.12.2021.

donijela Odluku o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za područje Šibensko-kninske županije

odluka-o-visini-tp-za-2023