Zakon o turističkoj pristojbi

9srp

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 23.05.2019. god. stupio na snagu Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) u kojem se u prekršajnim odredbama između ostalog navodi:

– novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ako:

1. ne uplati godišnji paušalni iznos turističke pristojbe jednokratno u cijelom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine,
2. u roku od 24 sata od dolaska ne prijavi u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska ne odjavi njihov boravak.

U slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna.
Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 23.05.2019. god. stupio na snagu Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) u kojem se u prekršajnim odredbama između ostalog navodi:

1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako na propisani račun ne uplati turističku pristojbu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana. Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna,
– slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se pravna osoba ili fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 50.000,00 kuna.

2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne prijavi ili ne odjavi boravak osobe koja koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu. Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna,
– slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 20.000,00 kuna.

3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona ako u roku od 24 sata od dolaska ne prijavi u sustav eVisitor sve osobe kojima pruža uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska ne odjavi njihov boravak.